Chuyển nguyên trạng 2 trường Trung học BCVT về địa phương quản lý

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các quyết định chuyển giao nguyên trạng 2 trường Trung học Bưu chính, Viễn thông (BCVT) và CNTT miền núi, Trung học BCVT và CNTT I từ VNPT về Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Hà Nam quản lý.

BÀI VIẾT NÊN XEM:

Trường Trung học Bưu chính, Viễn thông và CNTT miền núi là 1 trong 2 cơ sở đào tạo trực thuộc VNPT vừa được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định chuyển về địa phương quản lý.

Quyết định 288/QĐ-TTg về việc chuyển giao trường Trung học BCVT và CNTT miền núi từ VNPT về tỉnh Thái Nguyên và Quyết định 331/QĐ-TTg chuyển giao trường Trung học BCVT và CNTT I từ VNPT về tỉnh Hà Nam lần lượt được Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ký ban hành ngày 4/3 và 10/3/2015.

Theo đó, 2 trường Trung học BCVT và CNTT nêu trên sẽ được chuyển giao nguyên trạng về tổ chức bộ máy, lao động, tài chính, tài sản và các quyền, nghĩa vụ hợp pháp của trường từ Tập đoàn VNPT sang trực thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh Thái Nguyên và Hà Nam quản lý.

Việc chuyển giao 2 trường này được thực hiện trên cơ sở ghi giảm vốn chủ sở hữu theo giá trị sổ sách của Tập đoàn VNPT và ghi tăng vốn ngân sách nhà nước tại Ủy ban nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Hà Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ TT&TT chỉ đạo Tập đoàn VNPT thực hiện bàn giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 2 tỉnh Thái Nguyên, Hà Nam thực hiện việc tiếp nhận trường Trung học BCVT và CNTT miền núi, trường Trung học BCVT và CNTT I theo quy định.

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn và xử lý theo thẩm quyền các vấn đề về tài sản, tài chính, công nợ của hai trường này khi chuyển giao, bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện việc ghi giảm vốn nhà nước của Tập đoàn VNPT và tăng vốn ngân sách nhà nước tại Ủy ban nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Hà Nam.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ đạo trường Trung học BCVT và CNTT I có phương án sắp xếp lao động; thực hiện cơ chế tự chủ, tự cân đối thu chi, không sử dụng ngân sách địa phương, trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ của địa phương giao.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được Chính phủ giao xử lý theo thẩm quyền các vấn đề về lao động của trường Trung học BCVT và CNTT I khi chuyển giao, bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

Đề án tái cơ cấu Tập đoàn VNPT giao đoạn 2014 – 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định phê duyệt ngày 10/6/2014. Theo đề án này, cùng với các bệnh viện đa khoa, bệnh viện điều dưỡng, phục hồi chức năng tại Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM; các trường Trung học BCVT và CNTT tại Hà Nam, Tiền Giang, Thái Nguyên trực thuộc Tập đoàn VNPT sẽ được điều chuyển về các địa phương quản lý. Bộ TT&TT được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ làm việc thống nhất với các địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; trong khi chưa chuyển về địa phương, các bệnh viện, trường học này tiếp tục duy trì hoạt động trong cơ cấu tổ chức của VNPT.

M.T

Tin liên quan

Cách dùng bộ lọc tin nhắn rác mới trong iOS 8.3

Một tính năng mới trong iOS 8.3 giúp bạn nhận diện và xử lý với ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *